Bu Sözleşme ile Manzara Restaurant Turistik İşletmeleri Ltd. Şti. ("Türkçe Meze-Fiyort"), boş zamanların değerlendirilmesine yönelik belirli bir tarihte yapılması gereken eğlence veya dinlenmeye yönelik yemek, organizasyon, süsleme ve bunlar ile alakalı rezervasyonlar ile yine bunlar ile alakalı iptal ve iade hizmetleri sunmaktadır.


Satın alınacak ya da rezervasyonu yapılacak yukarıda sayılan bu hizmetlerin vergiler dahil toplam fiyatı, hizmetin satın alma ve/veya rezervasyon işleminden önce kubbe.turkcemeze.com web sitesinde ön bilgilendirme yapılarak hizmeti satın alacak taraf olan Kullanıcıya bildirilmektedir.Türkçe Meze-Fiyort, Kullanıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcının telefon numarasını, e-posta adresini kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.


Türkçe Meze-Fiyort, Kullanıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcının telefon numarasını, e-posta adresini kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.


Türkçe Meze-Fiyort 'e kayıt olmakla ve www.turkcemeze.com web sitesi üzerinden hizmet satın almakla Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam veya tanıtım mesajları da dahil her türlü kısa mesajın Türkçe Meze-Fiyort 'e vermiş olduğu cep telefonu numarası/numaralarına, e-posta adreslerine gönderilebileceğini kabul etmiştir.


Türkçe Meze-Fiyort tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin olarak +90 212 244 77 77 numaralı telefon veya admin@turkcemeze.com e-posta adresi ile iletişime geçilebilir.


Kullanıcı hizmet alımını www.turkcemeze.com web sitesinde onayladığında, yapılan ön bilgilendirme sonrasında, toplam tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kredi kartı sahibinin hizmetten faydalanacak biri olması zorunlu değildir.


Bu Sözleşme metni, Kullanıcının hizmet veya hizmetleri kubbe.turkcemeze.com dan Kullanıcı tarafından satın alması ile onay ve kabul edilmiş sayılacaktır. Bu metin onaylandıktan sonra Türkçe Meze-Fiyort tarafından ayrıca saklanmayacaktır.


Türkçe Meze-Fiyort, kullanıcının kişisel verilerini kendi organizasyonu ve ticari ilişkisi dışında bulunan üçüncü kişilere vermez. Türkçe Meze-Fiyort, ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesinden diğer bilgileri ticari ilişkisi bulunan bu üçüncü taraflara verebilir. Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez. Kullanıcı, Türkçe Meze-Fiyort'un söz konusu kişisel bilgileri üçüncü taraflara vermesinden ötürü herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.


İptal ve İade Şartları:
Satın alınan hizmetler ile alakalı iptal, iade ve varsa geç iptal ceza bedeli, Kullanıcının www.turkcemeze.com web sitesinden satın alma işlemi öncesinde kendisine ön bilgilendirme yapılmış ve Kabul ve Onayına sunulması sonrası alakalı kredi kartından tahsil edilmiş olan toplam tutarlardır ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde uygulanacaktır. Kullanıcı herhangi bir sebeple hizmeti almaktan cayabilir ve iptal talep edebilir. İptal talebinin admin@turkcemeze.com ‘a e-posta ile veya 05442206199 WhatsApp hattına yazılı olarak yapılması zorunludur. Hizmetin başlama saatine veya rezervasyon başlangıç saatine 24 saat kalana dek yapılacak yazılı iptal başvurularında tahsil edilmiş tüm tutar kullanılmış olan ödeme yöntemi ile tam olarak iade edilecektir. Hizmetin başlama saati veya rezervasyon başlangıç saatine 24 saatten az süre kalmış iken yapılacak yazılı iptal taleplerinde tahsil edilmiş toplam tutarın %75’i kullanılmış olan ödeme yöntemi ile kısmi olarak iade olacaktır. Nihayet, hizmetin başlama saati veya rezervasyon başlangıç saatinden sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır.